Top 3 tips voor diverse en inclusieve klaslokalen

Leraren die streven naar een diverse en inclusieve klas, dragen hun steentje bij aan het gevoel dat leerlingen erbij horen!

Formative
Redactie
16 februari 2023
Onderwerp

Voor hedendaagse opvoeders wordt de noodzaak om diverse en inclusieve klaslokalen te bevorderen steeds belangrijker. De multiculturele diversiteit in de Verenigde Staten is alleen maar toegenomen. Het Census Bureau schat dat er in 2020 meer gekleurde dan blanke kinderen zullen zijn. Statistieken als deze onderstrepen hoe belangrijk het is dat het onderwijs de veranderende demografie van het land weerspiegelt. Of, in de woorden van Carlos Ríos-Espinosa, "ons land zet zijn pijnlijke zoektocht naar diversiteit en inclusie voort, [en] we moeten elk lid van onze gemeenschap waarderen... Onze droom is om onze jongeren samen te brengen, op scholen, in de gemeenschap en op onze werkplekken, niet om ze uit elkaar te houden."

Leraren die streven naar een diverse en inclusieve klas doen hun deel om dat gevoel van saamhorigheid te bevorderen. Of u nu foto's en video's analyseert, een groepsproject opstelt of een formele beoordeling geeft, ook u kunt effectieve onderwijsstrategieën toepassen om diversiteit en inclusie te bevorderen. We hebben onze drie beste tips voor het lesgeven op een rijtje gezet.


Overweeg de vooroordelen in het onderwijs

Wat zijn de impliciete vooroordelen die een leraar in een klas kan inbrengen? Reflecteren over de eigen onderwijspraktijk is de eerste stap voor elke leraar die een inclusieve klasruimte creëert.

  • Welke kaders - educatieve, sociale en/of culturele achtergronden - breng ik mee naar het materiaal? Zullen ze weerspiegelen wat mijn leerlingen tegenkomen? 
  • Hoe ziet de cursusinhoud eruit? Probeert het verschillende perspectieven van studenten te weerspiegelen? Zal het aanzetten tot bedachtzame interacties en discussies?
  • Heb ik universele ontwerpbeginselen gebruikt die billijk, eenvoudig en flexibel zijn, en die rekening houden met variaties in de perspectieven, achtergronden en fysieke kenmerken van leerlingen?

Implementeren van inclusieve leerplanpraktijken

Als je die moeilijke vragen hebt gesteld, zet die reflectie dan om in actie! 

  • Bereid vele onderwijsmethoden en instructievormen voor. Streef naar een mix van formatieve, summatieve en projectmatige beoordelingsstijlen. Met hulpmiddelen als conceptkaarten, creatieve portfolio's en groepspresentaties kun je mogelijkheden inbouwen voor gezamenlijk werk en individueel leren. Dit bespaart op de lange termijn tijd en zorgt ervoor dat uw leerlingen zich verbonden voelen met de cursus.
  • Zorg voor keuze. Heb je de inhoud zo gepresenteerd dat alle leerstijlen aan bod komen? Het is ook een goed idee om te overwegen welk werk als klas moet worden gedaan, en wat asynchroon kan gebeuren.
  • Voeg een diversiteitsverklaring toe aan je syllabus. Zo 'n document schetst het belang van diversiteit in je klas en zorgt ervoor dat je leerlingen op dezelfde lijn zitten als jij!
  • Raadpleeg de IEP's / 504's van leerlingen. Voor leerlingen met een handicap of individuele leerstrategieën bieden deze plannen gerichte ondersteuning die leerkrachten moeten gebruiken. Zorg ervoor dat u weet wat u in een IEP of 504-plan moet zoeken, en raadpleeg uw plaatselijke Opleidings- en Informatiecentrum voor ouders voor meer informatie.

Ontwikkel een inclusieve klasruimte

Goede leerplanpraktijken staan gelijk aan goede klassenpraktijken! Nadat je je lesmateriaal hebt doorgenomen, neem je stappen om ervoor te zorgen dat de klas een positieve en gastvrije gemeenschap blijft voor iedereen.

  • Ondersteun je leerlingen. Heb een plan om het klimaat in uw klas te beoordelen wanneer u de grenzen of uitersten van complexe onderwerpen behandelt. Wees voorbereid om je leerlingen te ondersteunen wanneer ze dat nodig hebben, en om hun inbreng en perspectieven op het materiaal te verwelkomen.
  • Ga uitdagingen frontaal aan. Zorg ervoor dat u over de middelen beschikt om in te grijpen wanneer zich in de klas gevoelige kwesties voordoen. 
  • Gedragsmanagement. Als u een duidelijk idee hebt van hoe leerlingen zich gedragen en wat zij nodig hebben om te slagen, kunt u zo nodig een gedragsbeheersingsplan opstellen. 

Als het gaat om het helpen variëren van onderwijsmethoden en instructievormen, Formative is er! Wij zetten ons in om alle opvoeders en leerlingen de middelen te bieden voor een meer diverse, inclusieve klas. Lees hier meer over ons platform!

Webinar

Wat is er nieuw aan Formative

Bereid je voor om je kennis van Formative uit te breiden! Ontdek onze nieuwste updates voor klasbeheer, AI-generatietools, effectief gebruik van samenvattingspagina's voor het optimaliseren van de cognitieve retentie van studenten en meer!

Meer informatie
Webinar

Wat is er nieuw aan Formative

Bereid je voor om je kennis van Formative uit te breiden! Ontdek onze nieuwste updates voor klasbeheer, AI-generatietools, effectief gebruik van samenvattingspagina's voor het optimaliseren van de cognitieve retentie van studenten en meer!

Meer informatie
Webinar

Wat is er nieuw aan Formative

Bereid je voor om je kennis van Formative uit te breiden! Ontdek onze nieuwste updates voor klasbeheer, AI-generatietools, effectief gebruik van samenvattingspagina's voor het optimaliseren van de cognitieve retentie van studenten en meer!

Meer informatie

Aanvullende bronnen:

Wilt u meer weten? Bekijk de volgende bronnen voor verdere ondersteuning!