Met robuuste IT-beveiligings- en privacystrategieën maakt Formative veilige gegevensverzameling en -uitwisseling mogelijk

Als leider in de EdTech-wereld hecht Formative veel belang aan de bescherming van zijn leden en zichzelf tegen externe bedreigingen en kwaadwillende insiders.

Formative
Redactie
23 juni 2022

Als leider in de EdTech-wereld hecht Formative veel belang aan de bescherming van haar leden en zichzelf tegen externe bedreigingen en kwaadwillende insiders die, in de woorden van de Data Privacy Officer van het bedrijf, Dr. Robert W. Stewart, "een wereldwijde drang naar grotere gegevensbescherming en uiteindelijke verantwoordelijkheid" noodzakelijk maken. Dit streven geeft vorm aan de strategie van het bedrijf inzake IT-beveiliging en gegevensprivacy, die de nadruk legt op de opsporing, analyse en reactie op bedreigingen voor de gegevensprivacy en de informatiebeveiliging.

Zoals Dr. Stewart opmerkt, "volgt onze uitgebreide gegevensprivacystrategie de beste praktijken in de sector en is deze in overeenstemming met alle toepasselijke nationale en internationale privacywetten. Het belangrijkste is dat ons programma proactief is, in plaats van reactief." Om de risico's in de juiste banen te leiden, maakt Formative gebruik van een model met drie verdedigingslinies. Dit model organiseert risicobeheeractiviteiten in de bedrijfseenheden van Formativedie risico's bezitten en beheren, voert onafhankelijke risicotoezichtfuncties uit en voert externe audits uit.

Bovendien eist Formative vertrouwelijkheid en geheimhouding van iedereen die voor en met Formative werkt. Alle Formative -werknemers ondergaan achtergrondcontroles en ondertekenen een geheimhoudingsverklaring, en alle werknemers volgen doorlopend privacy- en beveiligingstraining. Onze klanten controleren ook regelmatig Formative, en wij waarderen de feedback van onze klanten.

Mocht Formative kennis krijgen van een datalek, dan is het ons beleid om ons Incident Response Plan te volgen en onze leden zonder onnodige vertraging op de hoogte te stellen. Formative heeft ook een speciaal Privacy and Compliance Committee dat elk kwartaal bijeenkomt om zowel de integriteit van de gegevens te waarborgen als onze uitgebreide lijst van beleidsregels en normen te beoordelen. 

Dit alles omvat een strategie die, volgens Dr. Stewart, "gewoon het juiste is om te doen. Ja, wetten en regels wijzen de weg, maar als een organisatie echt wil floreren, moet ze het vertrouwen van haar partners en klanten winnen en behouden." Met deze maatregelen, Formative zet dat vertrouwen op de eerste plaats.

Over Formative:

Formativeis ontwikkeld door leraren voor leraren en heeft als missie om het leren te versnellen en de kansenkloof voor alle leerlingen te dichten. Formative stelt leraren in staat om hun bestaande lessen en leermiddelen om te vormen tot datarijke, formatieve leerervaringen op elk niveau en in elk onderwerp. FormativeHet Customer Success team van wereldklasse zorgt ervoor dat beheerders en leraren het meeste uit het platform halen, door deskundige ondersteuning te bieden voor elk niveau van technologie in de klas. Voor meer informatie, bezoek formative.com.